Machine metingen

Ball Bar meting

Met de Ball Bar meting wordt gemeten of de machine binnen de benodigde toleranties circulair kan frezen. Op basis van de meting wordt in een grafiek zichtbaar waar de afwijkingen zitten en kan eventueel de monteur de machine compenseren zodat de machine weer binnen tolerantie komt.

Freesmachine

Met de Ball Bar meting wordt gemeten of de freesmachine binnen de benodigde toleranties circulair kan frezen. Op basis van de meting wordt in een grafiek zichtbaar waar de afwijkingen zitten en kan eventueel de monteur de machine compenseren zodat de machine weer binnen tolerantie komt.

Draaimachine

Deze meting kunnen wij ook op de draaimachine en eveneens bepalen in hoeverre de toleranties gehaald kunnen worden.

Heidenhain meting

Met de Heidenhain meetapparatuur wordt de staat van de meetlinialen en de leeskoppen gemeten. Door de gemeten waarden te interpreteren kan bepaald worden of en wanneer de apparatuur aan vervanging toe is. Hiermee wordt voorkomen dat de machine onverwachts uitvalt op het niet functioneren van het meetsysteem.

Geometrische meting

Met het uitvoeren van een geometrische meting volgens een vast meetprotocol wordt vastgesteld of de assen van uw machine t.o.v. elkaar nog binnen tolerantie staan. Door de meting periodiek uit te voeren kan tevens beoordeeld worden in hoeverre de geometrie ‘verloopt’. Na het constateren van eventuele afwijkingen of dreigende afwijkingen wordt een plan van aanpak gemaakt om de machine binnen de toleranties af te stellen.

Klauwplaat meting

De klauwplaatmeting meet de drukkracht van de klauwplaat. Deze kracht loopt door veelvuldig gebruik terug en zal uiteindelijk onder de toegestane drukkracht komen te liggen. Dit is uit veiligheidsoogpunt onacceptabel. Ook bestaat de mogelijkheid dat een werkstuk bij een relatief geringe belasting weggedrukt wordt tijdens het draaien in de X beweging. Wanneer er een te lage aandrukkracht gemeten wordt, zal de klauwplaat gedemonteerd en gereinigd worden en vervolgens voorzien van nieuw speciaal klauwplatenvet weer gemonteerd worden. Uiteraard wordt de drukkracht na deze schoonmaak opnieuw gecontroleerd.

Aantrekkracht meting

De meting van de aantrekkracht van een freesspindel geeft aan met welke kracht het snijgereedschap wordt aangetrokken. Alle mogelijke opnames kunnen worden gemeten, te denken aan SK 40, SK 50, HSK 63 etc. Mocht de gemeten waarde afgenomen zijn en in de buurt komen van de minimaal toegestane waarde, dan kan bepaald worden hoe de aantrekkracht weer te verbeteren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het verenpakket niet meer voldoende kracht heeft. Door deze te vervangen wordt de aantrekkracht weer sterk verbeterd.

NEN3140 meting

Met deze meting wordt gemeten of uw elektrische handgereedschappen maar ook de schakelkasten van uw machines voldoen aan de NEN3140 normering. De interpretatie van de gemeten waarde naar de toegestane waarden bepaalt of een apparaat goed- of afgekeurd wordt. In het geval van afkeuring kunnen wij u adviseren wat er moet gebeuren om het apparaat weer binnen de norm te krijgen.